gusto-flora


Prejdi na obsah

Kontext záhrady - Michalová (Návrh)

Referencie > Michalová

Katalóg záhrady (fotografie)

Riešená záhrada sa nachádza na strednom Slovensku, v centre obce Michalová.

Vedľa kostola je novostavba fary, ktorej tvar vychádza z Noemovej archy a našou úlohou bolo navrhnúť jej okolie, ktoré je priamo spojené s kostolom.

Záhrada fary je veľmi špecifický priestor, v ktorom sa veľmi silne spája duchovno s problémami každodenného života a tiež súkromie farára so záujmami ľudí (farská záhrada je otvorená aj pre ľudí).

V našom návrhu sme sa snažili na tieto problémy odpovedať a vložiť do záhrady akýsi hlbší zmysel, ktorý však nebude obťažovať bežného človeka, či už veriaceho alebo nie. Snažili sme sa pokračovať v symbolike, ktorú začala rozvíjať budova fary - príbeh o Noemovej arche. Od hlavných komunikácií, ktoré lemujú pozemok z južnej aj severnej strany, je priestor opticky oddelený, ale keď návštevník do záhrady vstúpi, už ju vníma ako jeden celok. Nenáročné trvalkové výsadby lemujú najviac frekventované priestory (vchod do budovy a križovatku chodníkov). Záhrada je výrazne výškovo členitá, čo je využité na netradičné umiestnenie jazierka na jej najvyššom bode (preteká cezeň existujúci potok).


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu