gusto-flora


Prejdi na obsah

Kladený trávnik

Záhrady > + trávniky

...ráno posadím, večer zbieram úrodu...


Nemožné? Ráno posadím a večer mám krásne zazelenenú záhradku. Ak pod pojmom úroda si predstavím, že trávnik už začal plniť svoju úlohu, tak zdanlivo nemožná predstava naznačená v úvode sa môže splniť aj vám.


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu