gusto-flora


Prejdi na obsah

Cena závlahy

Závlahy

"Keď vám hovoria, že to nie je o peniazoch, ale o princípe, tak je to vždy iba o peniazoch."
Albert Einstein

Rastlinám sa venujem celý svoj život, rozumiem im a mám ich veľmi rád. Napriek tomu ale treba povedať, že podnikáme v tomto obore predovšetkým preto, aby sme zarobili.
Preto sa teraz poďme baviť o peniazoch.


Hneď na začiatku vás musím sklamať, ale cena za automatickú závlahu trávnika sa nedá ani len odhadnúť. Proste sa musí vypočítať z dobre pripraveného projektu. Ani celková plocha trávnika nie je smerodajná. Závlaha pre menší trávnik môže stáť aj niekoľkonásobne viac ako závlaha pre plošne oveľa väčší trávnik, ktorý je tvarovo jednoduchší. Napriek tomu sa aspoň pokúsim vás zorientovať v tejto problematike.

Len pre vašu približnú predstavu, uvediem tu naše ceny, ktoré platili v r. 2016. Naše ceny sa odvíjajú od cien vo veľkoskladoch, kde sa prirodzene stále menia, ale za posledné roky k veľkým pohybom veľkoobchodných cien nedochádzalo.
U nás sa výsledná cena skladá z niekoľkých položiek.

MATERIÁL
1. Rozvody. Najčastejšie používané hadice na centrálny rozvod vody sú 32 milimetrové. Vyrábajú sa pre rôzne veľké tlaky a s rôznymi hrúbkami stien. U nás stoja cca 1,00 € /m.. Od týchto rozvodových hadíc idú tenšie hadice k postrekovačom. Najčastejšie používame 20 mm hadice v cene do 0,50 € /m. Podobne stojí aj špeciálna kvapková hadica.
2. Ovládanie. Pri ručnom ovládaní jednotlivých sekcií je cena za 1 ventil cca 5,00 - 15,00 €. Pri automatickej závlahe potrebujete namiesto ručných vodovodných kohútikov elektromagnetické ventily, záhradný počítač a elektrické káble. Ceny PC sú veľmi rozdielne a pohybujú sa od 70,00 € do niekoľko stoviek €. Taký zdravý stred s pohodlným ovládaním, dobrou kvalitou a s ovládaním 4 - 6 sekcií sa dá zohnať v cene 100,00 - 200,00 €. Ceny el. mag. ventilov sú cca 17,00 - 100,00 €. V rozmedzí cca 20,00 - 30,00 € sa už ale dá nájsť pomerne kvalitný a spoľahlivý ventil. Dažďový senzor (nemusí byť) stojí cca 30,00 - 50,00 €.
3. Spojovací materiál. Hadice a ventily treba s niečím pospájať. Preto si treba odložiť cca 50,00 - 200,00 € na spojovací materiál.
4. Šachty. Elektromagnetické ventily sú najčastejšie uložené v plastových šachtách. Existuje asi 10 druhov rôznych šácht, najväčšia stojí cca 30,00 €.
5.Elektrické káble pre spojenie PC s el. mag. ventilmi. Ak je PC umiestnený blízko pri rozvodoch, táto položka by nemusela presiahnuť sumu 50,00 €.
Do materiálu ešte treba zahrnúť ceny za niektoré špeciálne požiadavky majiteľa (napr. zemné ventily pre vodu, diaľkové ovládanie, meranie rýchlosti vetra, mrazové senzory).

Potom sú tu ešte 3 položky, ktoré treba započítať do ceny závlahy.

INÉ POLOŽKY
1. Odborná montáž a spustenie závlahy
2. Zemné práce (všetky výkopové práce súvisiace so závlahou)
3. Réžia (nutné náklady spojené s realizáciou závlahy)Ako som už vyššie napísal, ani približnú cenu vám povedať neviem. Ale taká "štatisticky priemerná" cena pre menší, nekomplikovaný trávnik nám z našich dlhoročných skúseností vychádza na cca 1000,00 - 1500,00 €. Je to cena "od studne", čiže okrem čerpadla (alebo iného zdroja vody) a jeho príslušenstva.

Ak sa teda rozhodnete pre závlahu, tak najčastejší postup je:
1. Pošlete nám projekt vašeho trávnika s okótovanými presnými rozmermi trávnika a všetkého, čo sa v trávniku a jeho najblyžšom okolí nachádza. Druhá možnosť je, že si to prídeme zmerať sami. Ak bývate od nás ďaleko, tak si na dopravu účtujeme 0,2 EUR na kilometer.
2. Vypracujeme projekt závlahy (ktorý vám ale neodovzdáme) a tiež cenovú ponuku (ktorú samozrejme dostanete).
3. Ak sa potom rozhodnete, že váš projekt budeme aj realizovať, dohodneme sa na ďaľšom postupe a čase realizácie. V tomto prípade máte projekt zadarmo.
4. Ak sa ale rozhodnete, že projekt nebudeme realizovať, poprajeme si všetko dobré do ďaľšieho života a ukončíme našu spoluprácu.
Ak usúdite, že projekt závlahy ktorý sme pre vás vypracovali by sa vám zišiel (napr. si to chcete urobiť sami), tak vám ho môžeme kompletne odovzdať, čo u nás stojí najčastejšie 50-100 EUR.

V prípade že budeme vašu závlahu aj realizovať, môžeme ju spraviť úplne kompletnú tzv. "na klúč", alebo môžeme realizovať len jej časť. Napr. dodáme len materiál a montáž si urobíte sami. Alebo opačne, materiál vám dodá kamarát a my zabezbečíme montáž a spustenie závlahy.
Sme malá, ale flexibilná rodinná firma. Samozrejme že chceme zarobiť (veď aj preto to robíme), ale záleží nám na tom, aby boli spokojné obidve zúčastnené strany. Všetko záleží od vzájomnej dohody.


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu