gusto-flora


Prejdi na obsah

Cena závlahy

Závlahy

"Keď vám hovoria, že to nie je o peniazoch, ale o princípe, tak je to vždy iba o peniazoch." Erich Maria Remarque

Preto sa teraz poďme baviť o peniazoch.

Hneď na začiatku vás musím sklamať, ale cena za automatickú závlahu trávnika sa nedá ani len odhadnúť. Proste sa musí vypočítať z dobre pripraveného projektu. Ani celková plocha trávnika nie je smerodajná. Závlaha pre menší trávnik môže stáť aj niekoľkonásobne viac ako závlaha pre plošne oveľa väčší trávnik, ktorý je tvarovo jednoduchší. Napriek tomu sa aspoň pokúsim vás zorientovať v tejto problematike.
Len pre vašu približnú predstavu, uvediem tu naše ceny, ktoré platili v r. 2016. Naše ceny sa odvíjajú od cien vo veľkoskladoch, kde sa prirodzene stále menia, ale za posledné roky k veľkým pohybom veľkoobchodných cien nedochádzalo.
U nás sa výsledná cena skladá z niekoľkých položiek.

MATERIÁL
1. Rozvody. Najčastejšie používané hadice na centrálny rozvod vody sú 32 milimetrové. Vyrábajú sa pre rôzne veľké tlaky a s rôznymi hrúbkami stien. U nás stoja cca 1,00 € /m.. Od týchto rozvodových hadíc idú tenšie hadice k postrekovačom. Najčastejšie používame 20 mm hadice v cene do 0,50 € /m. Podobne stojí aj špeciálna kvapková hadica.
2. Ovládanie. Pri ručnom ovládaní jednotlivých sekcií je cena za 1 ventil cca 5,00 - 15,00 €. Pri automatickej závlahe potrebujete namiesto ručných vodovodných kohútikov elektromagnetické ventily, záhradný počítač a elektrické káble. Ceny PC sú veľmi rozdielne a pohybujú sa od 70,00 € do niekoľko stoviek €. Taký zdravý stred s pohodlným ovládaním, dobrou kvalitou a s ovládaním 4 - 6 sekcií sa dá zohnať v cene 100,00 - 200,00 €. Ceny el. mag. ventilov sú cca 17,00 - 100,00 €. V rozmedzí cca 20,00 - 30,00 € sa už ale dá nájsť pomerne kvalitný a spoľahlivý ventil. Dažďový senzor (nemusí byť) stojí cca 30,00 - 50,00 €.
3. Spojovací materiál. Hadice a ventily treba s niečím pospájať. Preto si treba odložiť cca 50,00 - 200,00 € na spojovací materiál.
4. Šachty. Elektromagnetické ventily sú najčastejšie uložené v plastových šachtách. Existuje asi 10 druhov rôznych šácht, najväčšia stojí cca 30,00 €.
5.Elektrické káble pre spojenie PC s el. mag. ventilmi. Ak je PC umiestnený blízko pri rozvodoch, táto položka by nemusela presiahnuť sumu 50,00 €.
Do materiálu ešte treba zahrnúť ceny za niektoré špeciálne požiadavky majiteľa (napr. zemné ventily pre vodu, diaľkové ovládanie, meranie rýchlosti vetra, mrazové senzory).

Potom sú tu ešte 3 položky, ktoré treba započítať do ceny závlahy.

INÉ POLOŽKY
1. Odborná montáž a spustenie závlahy
2. Zemné práce (všetky výkopové práce súvisiace so závlahou)
3. Réžia (nutné náklady spojené s realizáciou závlahy)Ako som už vyššie napísal, ani približnú cenu vám povedať neviem. Ale taká "štatisticky priemerná" cena pre menší, nekomplikovaný trávnik nám z našich dlhoročných skúseností vychádza na cca 1000,00 - 1500,00 €. Je to cena "od studne", čiže okrem čerpadla (alebo iného zdroja vody) a jeho príslušenstva.


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu