gusto-flora


Prejdi na obsah

Kontext záhrady - Čaradice (Návrh)

Referencie > Caradice

Katalóg záhrady (fotografie)

Našou úlohou bolo pretvoriť nevyužívaný priestor v centre dediny na akési námestie, ktoré by zároveň plnilo funkciu parku a hlavného reprezentačného a stretávacieho priestoru.

Návrh osobitým spôsobom interpretuje typické znaky obce - pásové záhumienky, drevo, kameň a pre parčík raster stromov.

Kompozícia námestia je založená na pásoch, ktoré odpovedajú záhumiekam v obci. Tieto pásy prechádzajú centrálnym dláždeným priestorom (kamenné kvádre dvoch farieb), rovnako z neho vychádza aj umiestnenie záhonov a chodníkov.

Pravidelnú kompozíciu narušuje chodníček z kamennej dlažby v tvare štvorca, na ktorom je umiestnený autorský mobiliár. Každá lavička je určená pre jednu skupinu obyvateľov - pohodlné kreslá pre dôchodcov, lavička so stolíkom „na stojáka“ pre pracujúcich, lavička v tvare pódia pre dospievajúcich...


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu