gusto-flora


Prejdi na obsah

Kontext záhrady - Vráble (Návrh)

Referencie > Vráble

Katalóg záhrady (fotografie)

Zadaním bolo ozeleniť okolie fabriky a vytvoriť nové parkovisko pre cca 20 áut. Najväčšia pozornosť je venovaná parkovisku, ktorá sa nachádza pri vstupe do fabriky .

Výsadba okolo parkoviska býva vo väčšine prípadov drudoradá, ale v tomto prípade sa jedná o najhodnotnejšiu zeleň, ktorá sa v areáli bude nachádzať.

V návrhu sme sa snažili spojiť nenáročnosť, reprezentatívnosť počas celého roka a zároveň sa vyvarovať prílišnej strohosti. Parkovisku sme sa snažili dať výraz- odlíšiť ho a umožniť návštevníkom, aby si ho zapamätali a teda aby si zapamätali celú fabriku. Základná koncepcia návrhu vychádza z usporiadania parkoviska. Parkovacie miesta opticky prechádzajú do záhonov a tým sa miesta na parkovanie stávajú súčasťou kompozície. Výsaba nie je oddelená od parkoviska - jedná sa jednoducho o zelené pakrovisko.

Zvyšné plochy sú riešené prakticky, bezúdržbovo a veľký dôraz je kladený na ekologickú funkciu výsadieb.


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu